Leverantörsdag på Jernbaneverket

2016-01-14 02:18 Stefan Eklöf

Stockholmskonsulterna deltog förra veckan på norska Jernbaneverkets leverantörsdag kring ERTMS-system. Avsikten från Jernbaneverkets sida var att ge möjlighet för potentiella leverantörer och underleverantörer att få mer information om ERTMS-projektet och hitta nya potentiella samarbetspartners kring detta. Det var ett välbesökt evenemang där ett antal föredragshållare gav en bra genomlysning av hur man tänker kring ERTMS-utrullningen i Norge. Från Stockholmskonsulternas sida konstaterar vi att utvecklingen i Norge är intressant och vi ser stora möjligheter att hjälpa till där. Bilden är tagen under Jernbaneverkets signalchef Sverre Kjennes välkomsttal.