Jacob, vår nya följeslagare!

2020-03-30 07:30 John Adolfsson

Tills nyligen arbetade Jacob som projektledare för etablering och modernisering av mobiltäckning i järnvägs- och vägtunnlar i nära samarbete med mobiloperatörer och representanter från Trafikverket.

Med sin breda kunskap inom järnvägssektorn, inom både fordonsområdet och järnvägens infrastruktur kommer han nu ta sig an nya utmaningar hos STHK med att utveckla spårburen kollektivtrafik för ökad samhällsnytta.

Välkommen Jacob!