STHK blir ISO 9001 certifierade

2020-05-04 15:45 John Adolfsson

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete är STHK nu certifierade för kvalitetsledning enligt ISO 9001. Genom certifieringen får vi ett erkännande för våra redan beprövade processer kring genomförande av projekt för systemintegration såsom införande av ERTMS i fordon samt högt ställda krav kring genomförande av konsultuppdrag.

STHK har under hösten 2019 arbetat med att certifiera vår verksamhet med syftet att kvalitetssäkra våra projekt och uppdrag men också för att skapa en plattform som möjliggör en positiv utveckling på längre sikt. Arbetet är nu i hamn och STHK är genom denna ackreditering certifierade inom kvalitetsledning ISO 9001 och har etablerat effektiva arbetssätt och skapat trygghet för kunderna.

- Det känns fantastiskt kul att vi har blivit godkända för ISO 9001 utan anmärkning. Det är ett kvitto på att det goda arbete vi gör, i verksamheten och för våra kunder, verkligen fungerar. Certifieringen i sig är ett led i att skapa en stark organisation med kontinuerlig förbättring av leverans och service för våra kunder, säger Mats Boman, vd på STHK.