Inbjudan till Seminarium - Hur förbereder man sig för ERTMS i fordon?

2017-12-19 08:43 John Adolfsson

På Nordic Rail under hösten 2017 delade vi med oss av erfarenheter från projekt rörande införande av ERTMS i järnvägsfordon och berättade då om vår process och metodik för effektivt införande med vilken vi har visat ger sänkta kostnader och minskar tiden från anpassning till godkännande.

Den 19 januari klockan 10.00 bjuder vi in till ett uppföljande seminarium på temat - Hur förbereder man sig för ERTMS i fordon?

Seminariet riktar sig till operatörer och fordonsägare som står inför ett strategiskt beslut att införa ERTMS i sin fordonsflotta och som också är i behov att få kunskaper om nödvändiga förberedande steg.

Seminariet kommer att belysa frågeställningar som är viktiga att besvara inför ett strategiskt beslut, såsom - Vilken påverkan har trafikverkets införandeplaner på min verksamhet? vilka ERTMS-leverantörer finns att välja mellan? Hur kravställs och upphandlas ERTMS? Hur påverkas din organisation? Vem gör vad och vilka intressenter behöver engageras? Vad blir kostnaden ur ett livscykelkostnadsperspektiv?

Tid och plats

Fredagen den 19 januari klockan 10.00 - 13.00 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A. Inregistrering, kaffe och smörgås från 09.30.

Föreläsare

Per Börjel, Affärsområdeschef ERTMS, Stockholmskonsulterna AB

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till ‘john.adolfsson@stockholmskonsulterna.se’

alternativt via telefon ‘0708 30 52 18’.

Seminariet är kostnadsfritt.