Grundkurs i ERTMS

2015-12-18 03:57 Per Börjel

Per Börjel från Stockholmskonsulterna har nyligen hållit en grundutbildning inom ERTMS för nyckelpersoner hos en av våra kunder. Eleverna fick en övergripande bild av vad ERTMS innebär, varför man inför det och hur det fungerar. Kursen innehöll även en grundläggande orientering inom säkerhetstänkande och berörda standarder, processer och begrepp. Kontakta oss gärna om ditt företag är intresserat av en liknande utbildning inom ERTMS och signalteknik.