Sthk har tilldelats ramavtal inom Tekniska konsulter, Spårvagn & Spårväg

2019-12-13 14:45 John Adolfsson

Göteborgs Spårvägar AB har tilldelat Sthk ramavtal inom tekniska konsulter för spårvagn och spårväg, inom upphandlingens samtliga fem tjänsteområden;

  • Tjänsteområde 1 - Ingenjörer för teknisk utveckling (resurskonsult)
  • Tjänsteområde 2 - Teknisk utredning och analyser (projekt)
  • Tjänsteområde 3 - Infrastruktur
  • Tjänsteområde 4 - Besiktningar av spårfordon och/eller utförda underhållstjänster
  • Tjänsteområde 5 - Teknisk dokumentation

Ramavtalet omfattar Göteborgs spårvägars behov av kompetens och erfarenhet inom spårfordon och spårväg och med tekniska konsulter för affärsområde Spårvagn och affärsområde Bantekniks verksamheter, där den efterfrågade kompetensen omfattar besiktningskompetens, undersökning, teknisk analys och utveckling av obsoleta produkter, konsultation inom underhåll och underhållsdokumentation, deltagande i upphandlingsärenden och uppföljning av tekniska krav inom kontrakt, projektledning samt el- och mekanikingenjörskunskap.