ERTMS behöver inte vara så dyrt - Inbjudan till seminarium

2017-10-04 05:29 John Adolfsson

Effektiva lösningar för införande av ERTMS i fordon
Stockholmskonsulterna har varit involverade och drivande i ett stort antal projekt avseende införande av ERTMS i järnvägsfordon. Erfarenheterna visar på problem med långa ledtider till driftsättning samt komplicerade godkännandeprocesser vilket medfört höga kostnader för fordonsägare och operatörer. Stockholmskonsulterna har visat att med rätt processer går det att komma snabbare ut i trafik till mycket lägre kostnader.

Om seminariet på Nordic Rail
På Nordic Rail delar vi med oss av erfarenheter från projekt rörande införande av ERTMS i järnvägsfordon. Vi kommer att berätta mer om vår process och metodik för effektivt införande av ERTMS i fordon vilken ger sänkta kostnader samt minskar tiden från anpassning till godkännande.
US19: ONSDAG 11 OKTOBER, 09.00–09.40 ERTMS behöver inte vara så dyrt. Vi redovisar en kostnadseffektiv lösning för anpassning och installation av ERTMS i järnvägsfordon.
Föreläsare: Per Börjel, Affärsområdeschef ERTMS, Stockholmskonsulterna AB

Kontakt under mässan
Har du inte möjlighet att besöka oss på seminariet på onsdagen alternativt önskar mer specifik information om oss och vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss för att boka ett möte under mässan.
Mats Boman, VD, 0703 70 95 85, mats.boman@stockholmskonsulterna.se

Om Stockholmskonsulterna AB
Stockholmskonsulterna är ett konsultbolag med specialistkompetens inom ERTMS, fordon och signalsystem för spårbunden trafik. Vi stödjer infrastrukturägare, leverantörer, operatörer och fordonsägare med framtagande, införande och förvaltning av system. Vår affärsidé är att erbjuda kunskap, kompetens och stöd genom järnvägssystemets hela livscykel.