Ciao Anders!

2018-11-21 08:27 John Adolfsson

Anders Lööv är en av dem som var med länge i järnvägsbranschen, och från början av ERTMS-utrullningen i Sverige. Han har under åren haft ett speciellt ansvar för support, förvaltning och underhåll av de många delarna av signalsystemet. Vi tycker att Anders stora internationella erfarenhet både genom projektledning, support och en stor del affärsutveckling - är särskilt spännande!

Kort och gott, Anders bidrar starkt till verksamheten och signalsystemets livscykel

Välkommen!