Referensuppdrag

STHK-project-storstockholms-lokaltrafik

Storstockholms Lokaltrafik

Strategisk utveckling: Behovsanalys fordonsförsörjning för SLs fordonsflotta på Roslagsbanan, Saltsjöbanan och tunnelbanan

STHK-project-storstockholms-lokaltrafik

Storstockholms Lokaltrafik

Utredning kring ERTMS i pendeltågsfordon X60/X60A

STHK-project

Infranord, SL

Omvärldsbevakning inom signalområdet, analys och rapport

STHK-project

Infranord, A-Train, SL, Jönköping County Traffic, Inlandsbanan

Rådgivning, samordning och sammanställning av EU-bidragsansökningar för ERTMS-införande

STHK-project

Trafikförvaltningen/KTH

Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning. Samarbete kring upphandling och införande av signalsystem

SL/Trafikförvaltningen

Utvecklingsstudie, framtidens trafikstyrningssystem tunnelbanan

Icke namngivna kunder

Förstudier och utredningar kring fordons- och signalstrategier