Referensuppdrag

STHK-project

Storstockholms Lokaltrafik, Röda linjens uppgradering

Testkoordination, kravsammanställning och systemintegration för uppgradering av signalsystem och ny fordonsflotta.

STHK-project-storstockholms-lokaltrafik

Storstockholms Lokaltrafik, Pendeltåg

Införande av ERTMS i X60B

STHK-project

Storstockholms Lokaltrafik, Roslagsbanan

Systemingenjör för införande av nytt ombordsystem

STHK-project-storstockholms-lokaltrafik

Storstockholms Lokaltrafik, Saltsjöbanan

Projektledning och systemingenjör för uppgradering av signalsystem

STHK-project

Storstockholms Lokaltrafik, Tvärbanan

Projektteam med projektledare, systemingenjör, säkerhetsansvarig, ibruktagning, EMC och konfigurationsansvarig för implementering av nytt signalsystem.

STHK-project

Storstockholms Lokaltrafik, Gröna linjen

Informationssystem

STHK-project-storstockholms-lokaltrafik

Storstockholms Lokaltrafik

Strategisk utveckling: Behovsanalys fordonsförsörjning för SLs fordonsflotta på Roslagsbanan, Saltsjöbanan och tunnelbanan

STHK-project-goteborgs-sparvagar

Göteborgs Spårvägar

Framtagande av ny säkerhetsordning

Storstockholms Lokaltrafik

Projektteam med systemering, anpassning, integration och dokumentation för systemintegration av Softprio, ett nytt radiobaserat växelstyrnings- och positioneringssystem på Tvärbanan

Trafikförvaltningen

IT-teststrategi och testledning

Storstockholms Lokaltrafik

Utredningsledning för teknisk kravställning för Spårvägen syd