Referensuppdrag

STHK-peoject-sj

SJ

Avvikelsehantering av fordonsdrift; analys, utvärdering och riskhantering

STHK-peoject-trafikfoervaltningen

Trafikförvaltningen

Analys av fordonsförsörjning

STHK-peoject-infranord

Infranord

Tillförordnad ledning över verkstäderna som underhåller och felavhjälper Infranords fordonspark

STHK-peoject-infranord

Infranord

Underhållsplanering och sammanställning av underhållsdokumentation

STHK-peoject-infranord

Infranord

Krav och upphandling, modernisering av fordonsflotta

STHK-peoject-alstom

Alstom

Underhållsdokumentation och utbildningsmaterial för signalsystem

Göteborgs Spårvägar

Spårvagn M33, uppföljning av avtalskrav med fokus på kvalitetssäkring och krav- och avvikelsehantering

SJ

Modernisering av X2-fordon